Kebbieketsj!

Zo heet de mytische 'koning der kakkerlakken', wiens naam op talloze manuscripten staat in de Arabische wereld. Door zijn naam op de eerste pagina te schrijven werd er gepoogd insecten af te schrikken om niet hun bijtgrage tandjes in dat overheerlijke manuscript te zetten.

Onze samenwerking gaat ook zoiets doen. Of het nou gaat om software of data die in verval raakt, of dat het gaat om een bedrijfsstrategie die een nieuw impuls nodig heeft, ik ben er om u te beschermen voor bijtgrage tandjes van de concurrentie. Cornelis van Lit is mijn naam. Data analyse en strategisch advies zijn mijn competenties. In situaties waar ze samenkomen kan er vuurwerk ontstaan. Hieronder beschrijf ik een aantal casussen waar ik goed werk heb kunnen verrichten.


Data analyse in een rechtzaak

Een bedrijf eiste schadevergoeding van een ZZP-er voor zeer slecht werk. De ZZP-er betwiste dit en verweet het bedrijf de originele data veranderd te hebben. Een FileMaker database van vele jaren oud moest onderzocht worden om uit te maken of met de data geknoeid was en zo nee, of de data uitsluitsel bood over de kwaliteit van het werk. De ontwikkelaar en beheerder van deze database kon niet meer bereikt worden.

Uiteindelijke resultaat: een presentatie van twee uur waardoor beide partijen overeenstemming konden bereiken over de hoogte van de schadevergoeding.

Gebruikte technologie: Claris FileMaker, Pandas, NumPy, Seaborn, Google Maps API.

Rapid development iPad app

Wegens nieuwe wetgeving moest een custom app die het veldwerk van een bedrijf ondersteunde structureel worden omgebouwd.

Uiteindelijke resultaat: nog dezelfde maand als het ingaan van de nieuwe wetgeving, eerder dan welke concurrent, heeft het bedrijf de nieuwe app in productie kunnen nemen.

Gebruikte technologie: Claris FileMaker.

Corona-crisis interim management

Een klein bedrijf zat zonder directie in een tijd waarin omzet tot onder de 10% kelderde vanwege overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus.

Uiteindelijke resultaat: Het jaar is break-even afgesloten, met uitzicht op een gezonde toekomst.

Gebruikte middelen:Herschrijven strategisch plan. Herindelen taken en functies. Klantenbinding kapitaliseren. En vooral veel, heel veel coachen en enthousiasmeren van het personeel.